Výsledky


Pestovanie ovsa siateho na Výskumno-šľachtiteľskej stanici Vígľaš-Pstruša za účelom poľného hodnotenia odolnosti na patogénne mikroorganizmy, odberu vzoriek na DNA analýzy a dopestovanie osiva (máj 2020, foto Havrlentová, UCM TT)

Testy odolnosti vybraných odrôd ovsa siateho na patogénne mikroorganizmy v laboratórnych a poľných podmienkach (foto Bojnanská, VURV PN)

Prejav vybraných hubových ochorení vyskytujúcich sa na ovse siatom dokumentovaný v rámci poľných pokusov; zľava doprava - hrdza ovsená, múčnatka trávová a septóriová škvrnitosť (foto Bojnanská, VURV PN)

Reakcia listových segmentov ovsa siateho po umelej inokulácii suspenziou spór hnedej škvrnitosti ovsa kvapkovou metódou (foto Gubiš, VURV PN)

Test antifungálnej aktivity extraktu beta-D-glukánu izolovaného z ovsa siateho (foto Gubiš, VURV PN)

Test špecifickej odolnosti voči múčnatke trávovej na ovse v in-vitro podmienkach na listových segmentoch juvenilných rastlín genotypov ovsa (foto Bojnanská, VURV PN)

Pestovanie rastlinného materiálu určeného pre špeciálne médiá na kultiváciu fytopatogénnych húb

Kultivácia fytopatogénoch na vybraných rastlinných substrátoch za účelom produkcie enzýmov zodpovedných na prienik fytopatogénov cez bunkovú stenu rastlinných buniek napadnutých rastlín.

Tvorba kalózy v pletivách ovsa siateho v reakcii na patogén (Blumeria graminis f. sp. avenae)

Tvorba kalózy v pletivách ovsa siateho v reakcii na kadmium v pôde

Akumulácia H2O2 v listoch ovsa vystavených iónom kadmia po farbení diaminobenzidínom (foto Kuna, UKF)

Obsah kadmia (Cd) vo výhonkoch vybraných odrôd ovsa siateho

Akumulácia izoforiem glukanáz v listoch vybraných odrôd ovsa. K - kontrola, Cd - kadmium; P - patogén (Blumeria graminis), CdP - Cd + patogén. (foto Mészáros, UKF) 

Akumulácia izoforiem chitináz v listoch vybraných odrôd ovsa; K - kontrola, Cd - kadmium; P - patogén (Blumeria graminis), CdP - Cd + patogén. (foto Mészáros, UKF) 

PCR amplikóny rastlinnej vzorky ovsa siateho Václav pestovaného pri rôznych stresoch. Použité boli primery na gény CslF6, CslF3 a CslF9, ktoré sú zapojené do biosyntetickej dráhy beta-D-glukánu.