Výsledky


Testy odolnosti vybraných odrôd ovsa siateho na patogénne mikroorganizmy v laboratórnych a poľných podmienkach (foto Bojnanská, VURV PN)

Prejav vybraných hubových ochorení vyskytujúcich sa na ovse siatom dokumentovaný v rámci poľných pokusov; zľava doprava - hrdza ovsená, múčnatka trávová a septóriová škvrnitosť (foto Bojnanská, VURV PN)

Reakcia listových segmentov ovsa siateho po umelej inokulácii suspenziou spór hnedej škvrnitosti ovsa kvapkovou metódou (foto Gubiš, VURV PN)

Test antifungálnej aktivity extraktu beta-D-glukánu izolovaného z ovsa siateho (foto Gubiš, VURV PN)

Test špecifickej odolnosti voči múčnatke trávovej na ovse v in-vitro podmienkach na listových segmentoch juvenilných rastlín genotypov ovsa (foto Bojnanská, VURV PN)

Tvorba kalózy v pletivách ovsa siateho v reakcii na patogén (Blumeria graminis f. sp. avenae)

Tvorba kalózy v pletivách ovsa siateho v reakcii na kadmium v pôde