APVV-18-0154 - Molekulárno-metabolomický prístup k beta-D-glukánu a jeho ochrannej funkcii v rastlinnom organizme


Anotácia: Medzi základnými obilninami je ovos siaty (Avena sativa L.) z nutričného i dietetického hľadiska vysoko cenený. Jeho význam v potravinovom priemysle vo výžive ľudí stále narastá. Na kvalitu ovsa ako suroviny pre výrobu potravín a ostatných produktov vplýva niekoľko významných faktorov, akými sú zdravotný stav rastliny, pestovateľské podmienky vrátane stresových faktorov (biotické a abiotické), ktorým bola donorová rastlina vystavená. Typickým prejavom stresu v rastlinách je iniciácia syntézy rôznych obranných molekúl využívaných v aktívnej a pasívnej ochrane. Jednou z takýchto látok je aj (1-3)(1-4)-β-D-glukánu, ktorý je súčasťou bunkovej steny rastlinných buniek.

Cieľom projektu je analyzovať pomocou nástrojov molekulovej biológie a biochémie produkciu β-D-glukánu v ovse vplyvom vybraných stresových podmienok (biotické - patogény; abiotické - ťažké kovy, deficit vody, termálny stres a podobne). 


Hlavný riešiteľ

Spoluriešitelia